Segregatie in voortgezet onderwijs

Scholencarrousel

Voortgezet onderwijs

Segregatie komt ook voor in het voortgezet onderwijs. De laatste jaren is daar in verschillende publicaties aandacht aan besteed. Daarbij was er ook oog voor maatregelen om segregatie tegen te gaan en dialoog en integratie te bevorderen. In deze notitie wordt de stand van onze kennis over dat thema handzaam samengevat.

  Bekijk deze PDF   (de PDF opent zich automatisch in je browser)